Symulacja zgody małżeńskiej

Symulacja zgody małżeńskiej Zgoda pozorna (kan. 1101) – symulacja zgody małżeńskiej Pozorna zgoda małżeńska polega na zewnętrznym wyrażeniu zgody wobec zawarcia związku małżeńskiego jednocześnie decyzyjność strony jest zdeterminowana przez zaprzeczenie wewnętrzne – wolitywne : zaprzeczenie może być całkowite lub częściowe. … Read More

Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego

Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach określonych przez prawo kanonicznego – kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Zespół norm prawnych zawartych w kodeksie, określa m.in. przyczyny stwierdzające nieważność zawartego małżeństwa według … Read More

Proces kościelny

Proces kościelny Biegła psycholog, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 n. 3 „niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach prawnych określonych przez kodeks prawa kanonicznego. Jedną z przyczyn … Read More