Kompleksowa obsługa prawna procesów kościelnych o nieważność małżeństwa, prowadzonych przez uprawnionego adwokata kościelnego.

Kancelaria Kornat zał. w 2008 roku – mamy 12 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej; jako Adwokaci Kościelni. Jesteśmy partnerem merytorycznym „Dziennika Gazeta Prawna” I Rzeczpospolita”, sporządziliśmy wiele publikacji naukowych z zakresu prawa kanonicznego i prawa.

doktorant RAFAŁ KORNAT adwokat kościelny - był w 2018 r. członkiem zarządu stowarzyszenia Adwokatury Kościelnej w Polsce w osobie sekretarza i skarbnika.

„W pracy przyświeca nam dewiza, wedle której nasz sukces jest jednocześnie sukcesem naszego Klienta. Proces kościelny wymaga właściwego zaangażowania merytorycznego, obiektywnej analizy materiału dowodowego. Skarga powodowa, pozostałe dokumenty procesowe sporządzane są według niezbędnej współpracy adwokata kościelnego z Klientem, aby autentyczność przedstawianej problematyki nie budziła żadnych wątpliwości w Sądzie KościelnymProces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie powinien być postrzegany, jako rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy też unieważnienie ślubu kościelnego, ponieważ interpretacja przedmiotowych procedur jest niezgodna z prawem kanonicznym , ale jednocześnie sugeruje zaistnienie jednorazowej procedury prawnej. Proces kanoniczny odznacza się złożonością procesową, ponieważ jest rozdzielony na kilka etapów procesowych, aby w konsekwencji stwierdzić nieważność umowy małżeńskiej od samego początku jej trwania. Kancelaria Kanoniczna specjalizuje się w stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego. Konsultując się z nami otrzymasz wzory pism, a także porady prawne m.in z tematyki :  jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w konkretnym przypadku. Adwokat kościelny sporządzi skargę powodową, pisma procesowe i odpowie na każde Państwa pytanie.

           Wieloletnie doświadczenie w prawie kanonicznym  pozwoliło nam na zdobycie pełnej zgody władz kościelnych, dzięki czemu występujemy w procesach kanonicznych jako pełnoprawni adwokaci kościelni. To właśnie lata praktyki są gwarancją naszej skuteczności.”

Prowadzimy procesy kościelne ; obsługa dotyczy wszystkich diecezji. Istnieje możliwość reprezentacji przez adwokata kościelnego,
bez konieczności osobistego spotkania. Konsultacje z mocodawcą odbywają się osobiście, video lub elektronicznie

Prowadzimy procesy o nieważność małżeństwa ( unieważnienie małżeństwa, rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego – nazwy komercyjne) m.in. w Gorzowie Wlkp. Rzeszowie, a także w takich diecezjach, jak : Katowice, Kraków, Gdańsk, Lublin, Radom, Warszawa, Tarnów, Białystok, Ełk, Płock, Siedlce, Kielce, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Przemyśl, Wrocław, Elbląg, Włocławek, Gniezno, Bydgoszcz, Białystok, Biała Podlaska, Kalisz, Bielsko – Biała, Kołobrzeg, Gliwice, Olsztyn, Łowicz, Poznań, Drohiczyn, Sandomierz, Łowicz, Sosnowiec, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Legnica, Łomża, Łódź, Opole, Świdnica, Zamość, Rota Rzymska. Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej będzie prowadził proces od samego początku czyli od przygotowania pisma procesowego : skarga powodowa, przesłuchanie świadków, opinia biegłej psycholog, aż do odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, sporządzając tzw. głos obrończy. Wyrok jeśli będzie negatywny, sporządzimy apelację i poprowadzimy postępowanie apelacyjne.​

Jako zatwierdzeni przez władzę kościelną posiadamy status prawny, jako adwokat kościelny świadczymy swoje usługi prawne dla Klientów z każdej diecezji. Reprezentacja procesowa dotyczy całej Polski, jak również Europy i USA: proces kościelny jest błędnie określany jako: rozwód kościelnyunieważnienie małżeństwaczy też unieważnienie ślubu kościelnego Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie powinien być utożsamiany z rozwodem czy też jakonieważność małżeństwaponieważ w Kościele katolickim nie ma rozwodów, ani też możliwości unieważniania ważnego małżeństwa- można stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnegood samego początku jego trwania czyli stwierdzić, że małżeństwo od samego początku było nieważnie zawarte.Proces kościelny rozpoczynamy wniesieniem do Sądu kościelnego np. Sąd Metropolitalny Warszawski tzw. pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego czyli skarga powodowa jest pismem inicjującym rozpoczęcie procesu opartego na systemie prawa kanonicznegoJak uzyskać stwierdzenie nieważności, czy też „wzór skargi powodowej i pozostałych pism kościelnych znajdziecie Państwo na naszej stronie. Nasza współpraca może odbywać się bez konieczności spotkania osobistego z Klientem. Prowadzimy procesy kościelne we wszystkich diecezjach. Jako kancelaria kanonicznakancelaria prawa kanonicznego mamy możliwość prowadzenia procesów w każdej diecezji – bez względu na odległość, akta sprawy i korespondencja może być przez Sąd Kościelny przysyłana do kancelarii np. w Warszawie lub Radomiu. W naszym cenniku obowiązuje jednakowa stawka honorarium dla wszystkich diecezji, dzięki czemu nie występuje potrzeba uiszczania żadnych dodatkowych opłat związanych z lokalizacją. Możemy również prowadzić sprawy, dotyczące procesu kościelnego jako adwokaci kościelni na odległość – obowiązuje umowa o obsługę prawną, pełnomocnictwo a my dojedziemy do sądu kościelnego lub współpracujemy na zasadach ustalonych indywidualnie czyli. np. otrzymujemy od Państwa korespondencję sądową.TAGI :rozwód kościelny ślubu kościelnego unieważnienie małżeństwaadwokat kościelnykancelaria kanoniczna skarga powodowao dwołanie od wyroku apelacja

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub elektronicznej.

Zapewniamy wszelką pomoc w doborze dokumentów oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawy.

Kierujemy sprawę do odpowiednich instancji i trybunałów, a następnie, jako adwokaci kościelni, prowadzimy reprezentację podczas procesu.

Sporządzamy również apelacje, pisma obrończe oraz odpowiedzi na pisma strony pozwanej.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy możliwość odbycia konsultacji osobistych i telefonicznych a także poprzez inne środki elektroniczne we wcześniej ustalonym miejscu i czasie.

Działamy w całej Polsce, dodatkowo reprezentujemy Klientów z Europy i USA

Nasze usługi prawne z zakresu prawa kanonicznego – czyli procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczą wszystkich diecezji w Polsce. Możemy reprezentować Klientów bez konieczności uprzedniego osobistego spotkania. W naszej kancelarii honorarium nie zwiększa się ze względu na miejscowość diecezji.

Adw. kościelny Rafał Kornat - właściciel i założyciel stworzonej w 2008 roku Kancelarii Prawnej „Kornat”.

Witam serdecznie na stronie Kancelarii Prawa Kanonicznego i Prawa „Kornat”.  Od 11 lat specjalizuję się w prawie kanonicznym. Swoje doświadczenie prawnicze rozpoczynałem studiując prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyłem podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2014 roku zostałem absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo Kanoniczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  promotor Ks. Prof. dr. hab. Józef Gręźlikowski. W 2016 roku ukończyłem studia doktoranckie na kierunku Prawo; promotor Prof. dr. hab. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego. Sporządziłem około 40 publikacji z zakresu tematyki prawa kanonicznego i prawa. Jestem współautorem dwóch publikacji książkowych wydanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Opinie/dekrety kościelne - kliknij w ikonę

Publikacje Kornat - kliknij w ikonę

Media/TV - kliknij w ikonę

Kancelarie KORNAT 

  • Warszawa  

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

  • Radom  

ul.Żeromskiego 92/2a, 26-600 Radom


Kancelaria KORNAT założona w 2008 r.

NIP 5632180938
REGON 060386719

 

Godziny otwarcia

Pn. – Sob. : 9:00 – 18:00

  • Spotkania ustalamy indywidualnie

 

Telefon

  • +48 502 863 698
  • +48 48 660 13 03