Kancelaria prawa Kanonicznego i Prawa KORNAT 

Adwokat Kościelny Rafał Kornat

Obsługa prawna procesów kościelnych o nieważność małżeństwa, prowadzonych przez uprawnionego adwokata kościelnego. Prowadzimy procesy kościelne w całej Polsce, a także m.in UE i USA. Istnieje możliwość reprezentacji procesowej bez konieczności osobistego spotkania. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za prowadzenie procesu w diecezji oddalonej od kancelarii!

Pomagamy od 14 lat !
Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa "KORNAT" rok założenia - 2008 r. Jesteśmy partnerem merytorycznym m.in 'Dziennika Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita"
adwokat kościelny - doktorant prawa kanonicznego i prawa RAFAŁ KORNAT w 2018 roku był członkiem zarządu Stowarzyszenia Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych

„W pracy przyświeca nam dewiza, wedle której nasz sukces jest jednocześnie sukcesem naszego Klienta. Proces kościelny wymaga właściwego zaangażowania merytorycznego, obiektywnej analizy materiału dowodowego. Skarga powodowa, pozostałe dokumenty procesowe sporządzane są według niezbędnej współpracy adwokata kościelnego z Klientem, aby autentyczność przedstawianej problematyki nie budziła żadnych wątpliwości w Sądzie KościelnymProces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie powinien być postrzegany, jako rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy też unieważnienie ślubu kościelnego, ponieważ interpretacja przedmiotowych procedur jest niezgodna z prawem kanonicznym , ale jednocześnie sugeruje zaistnienie jednorazowej procedury prawnej. Proces kanoniczny odznacza się złożonością procesową, ponieważ jest rozdzielony na kilka etapów procesowych, aby w konsekwencji stwierdzić nieważność umowy małżeńskiej od samego początku jej trwania. Kancelaria Kanoniczna specjalizuje się w stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego. Konsultując się z nami otrzymasz wzory pism, a także porady prawne m.in z tematyki :  jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w konkretnym przypadku. Adwokat kościelny sporządzi skargę powodową, pisma procesowe i odpowie na każde Państwa pytanie.

           Wieloletnie doświadczenie w prawie kanonicznym  pozwoliło nam na zdobycie pełnej zgody władz kościelnych, dzięki czemu występujemy w procesach kanonicznych jako pełnoprawni adwokaci kościelni. To właśnie lata praktyki są gwarancją naszej skuteczności.”

Posiadanie dzieci nie jest przeciwskazaniem do rozpoczęcia procesu kościelnego. Postępowanie kanoniczne może zostać zakończone wyrokiem stwierdzającym nieważność małżeństwa kościelnego bez względu na posiadanie dzieci lub ich brak.

Unieważnienie dotyczy sytuacji, kiedy małżeństwo jest nieważne od jakiegoś określonego czasu; unieważnienie małżeństwa kościelnego jako nazwa oznaczającą proces kościelny o nieważność małżeństwa jest definicją niewłaściwą. Proces kościelny określa procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli sąd kościelny orzeka, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte od samego początku jego trwania. Unieważnienie małżeństwa jest nazwą potoczną.

Tak, osoba po rozwodzie może być świadkiem – jednak o dopuszczeniu takiej osoby decyduje ksiądz proboszcz parafii, w której zawierany jest sakrament małżeństwa.

Pytania dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa, dotyczą wielu aspektów analizowanej problematyki małżeńskiej. Wymieniamy kilka etapów, dotyczących analizy źródła powstania problematyki osobowościowej u stron: np. pytania dotyczące okresu rozwoju w rodzinie generacyjnej – analiza dotyczy określonych wzorców osobowych. Kolejne pytania dotyczą etapu rozwoju emocjonalnego lub jego zakłóceń w okresie przed małżeńskim. Szczegółowe pytania dotyczą sposobu działania w momencie pojawiającej się problematyki pomiędzy stronami w okresie trwania małżeństwa. Możliwości współdziałania w konsekwencji zdolność do budowania dobra wspólnego na zasadach wzajemnego szacunku – jest przedmiotem analiz w procesie kościelnym. Sędzia będzie analizował problematykę pod względem występowania np. zaburzeń emocjonalnych na zasadach „uprzedniości” i ich „trwałości”. Etap końcowych pytań, dotyczy teraźniejszości. W pełnym zakresie pytania mają dostarczyć sędziemu odpowiedzi na pytania, czy niedyspozycja emocjonalna u strony była niepokonalna tzn. czy strony były zdolne do wykonania jakiegoś wysiłku, w celu pracy nad sobą w zakresie powstających problemów. Niechęć czy zaniedbanie w zakresie niwelowania problematyki małżeńskiej, może określać m.in niezdolność natury psychicznej.

W momencie otrzymania wyroku potwierdzającego stwierdzenie nieważności małżeństwa, strona ma prawo do ponownego zawarcia ślubu kościelnego. Status prawny strony jest taki, jakby nigdy nie zawarła ślubu, w związku z tym jest możliwe pełne uczestniczenie w praktykach kościelnych.

Najczęstszym powodem jest niezdolność natury psychicznej, czyli każde zakłócenie emocjonalne, które wpłynęło na dezintegrację w relacjach osobowych stron.

Przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa najczęściej dotyczą, zaburzeń czy zakłóceń w sferze emocjonalnej; osoba może w sposób poprawny funkcjonować w życiu społecznym jednak w życiu małżeńskim, gdzie trzeba wytworzyć pewną zdolność do współodpowiedzialności emocjonalnej, taka osoba może działać nieświadomie w kierunku przeciwnym doprowadzając do rozpadu małżeństwa.

Każda problematyka małżeńska może określać przypadek, który określi powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Przyczyny mogę występować w wielu aspektach życia małżeńskiego. Istotną kwestią jest to aby udowodnić np. z kan. 1095 n. 3  – wpływ posiadanych niedyspozycji emocjonalnych na powstającą pomiędzy stronami problematykę małżeńską.

Proces kościelny to nie rozwód kościelny

Proces kościelny definiowany,  jako  unieważnienie małżeństwa, rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, są to określenia nieprawidłowe – niezgodne z prawem kanonicznym. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów a postępowanie kanonicznie nie jest postępowaniem o rozwód. W postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy stwierdzić, że wyrażona zgoda małżeńska posiada wady prawne w oświadczeniu woli strony zawarcia związku małżeńskiego. Rozwód orzeka ustanie umowy małżeńskiej. Unieważnienia małżeństwa – można unieważnić można umowę cywilną, która zaistniała prawidłowo, poprzez ważne wyrażenie woli w oświadczeniu. Z kolei proces o nieważność małżeństwa kanonicznego w Kościele katolickim zakłada ewentualne, czyli udowodnione –  stwierdzenie nieważności małżeństwa od samego początku trwania związku małżeńskiego. Tagi : Gorzów Wlkp. Rzeszów Katowice, Kraków, Gdańsk, Lublin, Radom, Warszawa, Tarnów, Białystok, Ełk, Płock, Siedlce, Kielce, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Przemyśl, Wrocław, Elbląg, Włocławek, Gniezno, Bydgoszcz, Białystok, Biała Podlaska, Kalisz, Bielsko – Biała, Kołobrzeg, Gliwice, Olsztyn, Łowicz, Poznań, Drohiczyn, Sandomierz, Łowicz, Sosnowiec, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Legnica, Łomża, Łódź, Opole, Świdnica, Zamość.  Jako adwokat kościelny kancelarii kanonicznej, po otrzymaniu pełnomocnictwa – będę prowadził proces od samego początku czyli od przygotowania pisma procesowego, jaki jest: skarga powodowa – w dalszych etapach, prowadzimy postępowanie kanoniczne w kierunku etapu, jakim jest przesłuchanie stron i świadków. Kolejny etap postępowania – dotyczy publikacji akt, które mogą być związane z opinia psychologiczną. Etap, kiedy obrońca węzła małżeńskiego przedstawia swoje uwagi  – ten etap kończymy odpowiedzią na    uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, który przedstawia argumenty za ważnością małżeństwa. Ostatnim etapem jest przygotowanie pismo, które określamy jako Głos Obrończy, czyli podsumowanie całościowej dowodzonej argumentacji za nieważnością małżeństwa.  Jeśli wyrok jest negatywny sporządzimy apelację i poprowadzimy postępowanie apelacyjne. Jeśli w dwóch instancjach  wyrok będzie negatywny, rozpoczynamy proces od nowa z innego tytułu przesłanki kanonicznej – nie pobierając honorarium za obsługę prawną!                                                                          

 Proces kościelny rozpoczynamy wniesieniem do Sądu kościelnego skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego czyli skarga powodowa jest pismem inicjującym rozpoczęcie procesu opartego na systemie prawa kanonicznegoJak uzyskać stwierdzenie nieważności czy „rozwód kościelny” są to bardzo częste pytania – wzór skargi powodowej itp. na wszystkie pytanie odpowiemy zachęcamy do analizy naszych publikacji.Jako kancelaria kanoniczna kancelaria prawa kanonicznego mamy możliwość prowadzenia procesów w każdej diecezji – bez względu na odległość, akta sprawy i cała korespondencja może być przez Sąd Kościelny przysyłana do kancelarii np. w Warszawie lub w Radomiu. W naszym cenniku obowiązuje jednakowa stawka honorarium dla wszystkich diecezji, dzięki czemu nie występuje potrzeba uiszczania żadnych dodatkowych opłat związanych z lokalizacją. Możemy również prowadzić sprawy, dotyczące procesu kościelnego jako adwokaci kościelni na odległość – obowiązuje umowa o obsługę prawną, pełnomocnictwo a my dojedziemy do sądu kościelnego lub możemy współpracować na zasadach ustalonych indywidualnie Częste określenia procesu :rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie małżeństwa, adwokat kościelny, kancelaria kanoniczna skarga powodowa,  odwołanie od wyroku, apelacja, głos obrończy, uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, skarga powodowa, przesłuchanie stron i świadków.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub elektronicznej.

Zapewniamy wszelką pomoc w doborze dokumentów oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawy.

Kierujemy sprawę do odpowiednich instancji i trybunałów, a następnie, jako adwokaci kościelni, prowadzimy reprezentację podczas procesu.

Sporządzamy również apelacje, pisma obrończe oraz odpowiedzi na pisma strony pozwanej.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy możliwość odbycia konsultacji osobistych i telefonicznych a także poprzez inne środki elektroniczne we wcześniej ustalonym miejscu i czasie.

Działamy w całej Polsce, dodatkowo reprezentujemy Klientów z Europy i USA

Nasze usługi prawne z zakresu prawa kanonicznego – czyli procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczą wszystkich diecezji w Polsce. Możemy reprezentować Klientów bez konieczności uprzedniego osobistego spotkania. W naszej kancelarii honorarium nie zwiększa się ze względu na miejscowość diecezji.

Adw. kościelny Rafał Kornat - właściciel i założyciel stworzonej w 2008 roku Kancelarii Prawnej „Kornat”.

Witam serdecznie na stronie Kancelarii Prawa Kanonicznego i Prawa „Kornat”. Od 12 lat specjalizuję się w prawie kanonicznym – prowadzę procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jestem autorem około 40 artykułów w zakresie tematyki z prawa kanonicznego i prawa min. : Jakie są powody stwierdzenie nieważności https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/95080,Jakie-moga-byc-przyczyny-stwierdzenia-niewaznosci-malzenstwa-w-Kosciele.html, „tzw. Rozwód kościelny” – czy można odwołać się od procesu: https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/261408,Rozwod-koscielny-czy-mozna-odwolac-sie-od-wyroku.html. Współpracuje merytorycznie z dziennikami „Rzeczpospolita” i „ Gazeta Prawna”. Jestem współautorem dwóch publikacji książkowych z tematyki prawa kanonicznego – opublikowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyłem prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyłem podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów zostałem absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo Kanoniczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; promotor Ks. Prof. dr. hab. Józef Gręźlikowski. Jednocześnie ukończyłem studia doktoranckie na kierunku Prawo USWPS; promotor Prof. dr. hab. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego. Sporządziłem około 40 publikacji z zakresu tematyki prawa kanonicznego i prawa. Jestem współautorem dwóch publikacji książkowych wydanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Opinie/dekrety kościelne - kliknij w ikonę

Publikacje Kornat - kliknij w ikonę

Media/TV - kliknij w ikonę

KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO i PRAWA

Kancelarie KORNAT 

  • Warszawa  

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

  • Radom  

ul.Żeromskiego 92/2a, 26-600 Radom


Kancelaria KORNAT założona w 2008 r.

NIP 5632180938
REGON 060386719

 

Godziny otwarcia

Pn. – Sob. : 9:00 – 18:00

  • Spotkania ustalamy indywidualnie

 

Telefon

  • +48 502 863 698
  • +48 48 660 13 03