„Rozwód kościelny” a choroby psychiczne

Prawo kanonicznie określa pewne oczekiwania, dotyczące ważności małżeństwa; strony powinny współpracować w sposób odpowiedzialny emocjonalnie w wielu aspektach życia małżeńskiego, jednak może dojść do sytuacji, kiedy strony lub jedna ze stron jest niezdolna emocjonalnie psychicznie do tego, aby w sposób … Read More

0
Symulacja zgody małżeńskiej

Symulacja zgody małżeńskiej Zgoda pozorna (kan. 1101) – symulacja zgody małżeńskiej Pozorna zgoda małżeńska polega na zewnętrznym wyrażeniu zgody wobec zawarcia związku małżeńskiego jednocześnie decyzyjność strony jest zdeterminowana przez zaprzeczenie wewnętrzne – wolitywne : zaprzeczenie może być całkowite lub częściowe. … Read More

0
Działalność procesowa adwokata kościelnego

Działalność procesowa adwokata kościelnego Istotną kwestią jest posiłkowanie się stwierdzeniem adwokat kościelny, jako adwokat prawa kanonicznego. Adwokat kościelny sprawuje urząd w zakresie regulowanym przez prawo kanoniczne. Instytucja adwokata prawa kanonicznego wywodzi się z prawa rzymskiego, jako podstawy fundamentalnej prawa kanonicznego. … Read More

0
Cele małżeńskie w małżeństwie kościelnym

Cele małżeńskie w małżeństwie kościelnym Cel małżeński jakim jest dobro małżonków ( bonum coniugum) konkretyzuje się w w wspólnych relacjach bez których nie zaistniałaby wspólnota1. Według Sztychmilera2, cel jakim jest dobro małżeństwa to m.in. obowiązek nawiązania głębokich międzyosobowych relacji małżeńskich. … Read More

0
Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego

Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach określonych przez prawo kanonicznego – kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Zespół norm prawnych zawartych w kodeksie, określa m.in. przyczyny stwierdzające nieważność zawartego małżeństwa według … Read More

0