Symulacja zgody małżeńskiej

Symulacja zgody małżeńskiej Zgoda pozorna (kan. 1101) – symulacja zgody małżeńskiej Pozorna zgoda małżeńska polega na zewnętrznym wyrażeniu zgody wobec zawarcia związku małżeńskiego jednocześnie decyzyjność strony jest zdeterminowana przez zaprzeczenie wewnętrzne – wolitywne : zaprzeczenie może być całkowite lub częściowe. … Read More

0
Działalność procesowa adwokata kościelnego

Działalność procesowa adwokata kościelnego Istotną kwestią jest posiłkowanie się stwierdzeniem adwokat kościelny, jako adwokat prawa kanonicznego. Adwokat kościelny sprawuje urząd w zakresie regulowanym przez prawo kanoniczne. Instytucja adwokata prawa kanonicznego wywodzi się z prawa rzymskiego, jako podstawy fundamentalnej prawa kanonicznego. … Read More

0
Definicja niezdolności natury psychicznej kan. 1095 n.3

Kanoniczna definicja nieważności małżeństwa z kan. 1095 n.3 Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1095 n.3 – stwierdza, że „niezdolni do zawarcia małżeństwa są̨ ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są̨ zdolni podjąć́ istotnych obowiązków małżeńskich”1 Wypracowanie definicji powyższego kanonu, … Read More

0
Pojęcie niezdolności natury psychicznej do zawarcia małżeństwa

Pojęcie niezdolności natury psychicznej do zawarcia małżeństwa Analizując osobowość pod kątem ewentualnej niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, niezbędnym jest zapoznanie się z wymaganiami kodeksowymi w tej materii, dotyczącymi samej istoty małżeństwa, jego celów i przymiotów a co najważniejsze istotnych … Read More

0
Cele małżeńskie w małżeństwie kościelnym

Cele małżeńskie w małżeństwie kościelnym Cel małżeński jakim jest dobro małżonków ( bonum coniugum) konkretyzuje się w w wspólnych relacjach bez których nie zaistniałaby wspólnota1. Według Sztychmilera2, cel jakim jest dobro małżeństwa to m.in. obowiązek nawiązania głębokich międzyosobowych relacji małżeńskich. … Read More

0
Proces kościelny

Proces kościelny Biegła psycholog, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 n. 3 „niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach prawnych określonych przez kodeks prawa kanonicznego. Jedną z przyczyn … Read More

0
Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego? Kodeks kanoniczny Kościoła Katolickiego wymienia czynniki, które mogą być uznane za decydujące przy stwierdzeniu nieważności raz zawartego związku. Są one wymienione w kanonach 1083-1094 (tzw. przeszkody zrywające) oraz 1095-1107 (tzw. braki zgodności). Zaznaczmy także, … Read More

0