Usługi prawne w procesach kościelnych o nieważność małżeństwa kościelnego

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub elektronicznej – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
Proces kościelny – od czego zacząć :

 1. Proszę wysłać wiadomość na adres : sekretariat@kancelariaprawna-kornat.pl w tytule „kwestionariusz”.
 2.  W odpowiedzi ustaliśmy z Państwem termin konsultacji telefonicznej – bezpłatnej. 
 3.  Konsultacja trwa 10-15 min, wyjaśniamy procedurę postępowania, przedstawiamy nasz obraz sytuacji prawnej a na koniec odpowiadamy na wszystkie pytania z zakresu prawa kanonicznego.
 4. Podejmujecie Państwo decyzję o współpracy lub jej zakończeniu, konsultacja nie jest zobowiązująca.
 5.  Możemy wspólnie podpisać umowę o obsługę prawną, sporządzić fakturę i pełnomocnictwo. 
 6.  Możemy również ustalić współpracę tylko do poszczególnych etapów proces kościelnego.

Prowadzimy procesy kościelne w każdej diecezji, istnieje możliwość spotkania osobistego lub prowadzenia procesu na odległość za pełnomocnictwem - np. Sąd kościelny z Gorzowa Wlk. przysyła akta do Trybunału w Warszawie. Koszty obsługi nie są zwiększane ze względu na odległość sądu od siedziby kancelarii kanonicznej.

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „Kornat” została założona przez doktoranta Adw. RAFAŁA KORNAT w 2008 roku – 11 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej procesów o nieważność małżeństwa kościelnego. Jesteśmy partnerem merytorycznym „Dziennika Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita” w zakresie artykułów i wywiadów z dziedziny prawa i prawa kościelnego – kanonicznego. Posiadamy dorobek naukowy, jako współautorzy publikacji książkowych – zatwierdzonych przez władzę kościelną. Jesteśmy również autorami wielu artykułów naukowych z dziedziny prawa i prawa kanonicznego. Posiadamy uprawnienia adwokackie nadane przez władzę kościelną. Zapewniamy nie tylko sprawność i efektywność działania, ale gwarantujemy, że wszelkie powierzone nam informacje zostaną objęte tajemnicą adwokacką. Priorytety, które charakteryzują kancelarię KORNAT: profesjonalizm oraz skuteczność. Kierujemy się priorytetową zasadą, aby wszelkie ustalenia z mocodawcami były jasne, czytelne i na żadnym etapie sprawy nie rodziły najmniejszych wątpliwości.

Reprezentujemy strony powodowe jak i pozwane w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego:

 • Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • Porady prawne
 • Sporządzanie skargi powodowej
 • Pomoc w doborze materiałów dowodowych
 • Reprezentowanie strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym
 • Sporządzanie pism procesowych w toku procesu, związanych z ustaleniem lub zmianą dubium-formuły litis contestatio
 • Skierowanie sprawy do właściwego trybunału oraz do odpowiedniego trybu postępowania
 • Sporządzanie apelacji od wyroków do wyższych instancji
 • Apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne etapy procesowe w Rocie Rzymskiej)
 • Zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)
 • Odpowiedź na uwagi obrońcy węzła
 • Odpowiedź pozwanego (reus) na skargę powodową
 • Skarga wzajemna (wnoszona przez pozwanego w odpowiedzi na skargę powodową)
 • Pismo obrończe ( Obrona procesowa pozwanego)
 • Pismo końcowe, przed wydaniem wyroku
 • Pomoc prawna w pozostałych czynnościach procesowych
 • Osobiste konsultacje w miejscu wskazanym przez klienta
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Doradztwo prawne i ogólne konsultacje

Usługi dotyczące realizacji prawa wiernego w kościele z zakresu prawa kanonicznego:

 • Chrzest dziecka – odmowa proboszcza
 • Ustalanie ważności chrztu
 • Bierzmowanie – odmowa sakramentu
 • Eucharystia – niedopuszczenie do I Komunii Świętej
 • Odmowa udzielenia lub niedopuszczenie wiernego do pozostałych sakramentów świętych

Usługi prawne w sprawie rozwodu cywilnego:

 • sporządzanie pozwu rozwodowego
 • reprezentacja procesowa
 • sprawy związane z rozwiązaniem malżeństwa
 • sprawy majątkowe
 • sprawy związane z alimentami
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka
 • sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem