Przyczyny nieważności małżeństwa

Zainteresowana osoba, która ma zamiar złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, musi najpierw uświadomić sobie, na jakiej podstawie prawnej chce to zrobić. Nie wnosi bowiem o orzeczenie rozwodu, jak to ma miejsce w sądzie cywilnym, ale uważa, że jego małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Muszą, więc istnieć poważne racje, dotyczące określonej argumentacji przemawiające za takim twierdzeniem.

Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte z powodu jakieś przeszkody zrywającej kan. 1083 – 1094.

 • wiek młodociany (14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny)
 • niezdolność płciowa (impotencja)
 • istniejący węzeł małżeński ( małżeństwo z inną osobą)
 • różność religii (ślub z osobą nieochrzczoną)
 • święcenia
 • śluby lub profesja zakonna
 • uprowadzenie
 • przeszkoda występku (małżonkobójstwa)
 • pokrewieństwo (w linii prostej i do 4 stopnia linii bocznej)
 • powinowactwo (w linii prostej)
 • przyzwoitości publicznej
 • pokrewieństwa prawnego (powstałego z adopcji)

Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte na skutek braków dotyczących zgody małżeńskiej. Określone zostały przez prawodawcę w kan. 1095-1107

 • brak minimum małżeńskiego poznania
 • pozbawienie używania rozumu
 • poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
 • podstęp przy zawieraniu małżeństwa (umyślne wprowadzenie w błąd)
 • symulacja zgody małżeńskiej
 • wykluczenie któregoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa (jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa)
 • zawieranie małżeństwa pod warunkiem
 • przymus i bojaźń

Przyczyną nieważności małżeństwa mogą być braki dotyczące formy kanonicznej, a więc sposobu zawierania małżeństwa.

Dotyczy w szczególności kapłana asystującego przy zawieraniu małżeństwa (posiadanie przez niego odpowiedniego upoważnienia), oraz zobowiązanie do zawierania małżeństwa przez katolików według formy kanonicznej.