REKOMENDACJE

Adw. kościelny Rafał Kornat - właściciel i założyciel stworzonej w 2008 roku Kancelarii Prawa Kanonicznego i Prawa„Kornat”

Od 12 lat specjalizuję się w prawie kanonicznym, prowadząc procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Polsce i poza granicami kraju.  Swoje doświadczenie prawnicze rozpoczynałem studiując prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyłem podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2014 roku zostałem absolwentem studiów doktoranckich na kierunku Prawo Kanoniczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; promotor Ks. Prof. dr. hab. Józef Gręźlikowski. W 2016 roku ukończyłem studia doktoranckie na kierunku Prawo; promotor Prof. dr. hab. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego. Sporządziłem około 40 publikacji z zakresu tematyki prawa kanonicznego i prawa. Jestem współautorem dwóch publikacji książkowych wydanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” . W 2018 roku byłem sekretarzem stowarzyszenia Adwokatury Kościelnej w Polsce.

                                                                                                               WSPIERAMY 

Szanowni Państwo, naszym celem działania, jako KANCELARII KORNAT, jest nie tylko pomoc naszym Klientom w procesach kościelnych; naszą wizją jest wspieranie i kształtowanie zdolnych prawników, poprzez organizowanie szkoleń, wykładów, publikacji itp., aby przyszłe kadry prawników mogły w sposób profesjonalny służyć społeczeństwu.

Wspieramy organizacje charytatywne, aby zwiększyć szanse młodzieży na  stworzenie swojego miejsca pracy, poprzez właściwą i profesjonalną  edukację.