Rafał Kornat - uprawniena adwokackie

Poniżej wybrane rekomendacje uzyskane od władz kościenych – skany dekretów (Rekomendacje od władz kościenych z pozostałych diecezji dostępne w siedzibie kancelarii. Adwokat prawa kanonicznego: uzyskuje prawo do wykonywania zawodu na podstawie nominacji biskupa diecezjalnego z dowolnej diecezji. W każdej innej diecezji, adwokat ma prawo reprezentacji Klienta na zasadzie ad casum – do sprawy.

DEKRETY BISKUPIE / PRYMASA POLSKI:

STUDIA DOKTORANCKIE PRAWO KANONICZNE / PRAWO

„PRAWO KANONICZNE” adw. kościelny RAFAŁ KORNAT kończąc studia doktoranckie – otworzył przewód doktorski w czerwcu 2013 r.

Dyplomy magisterskie: „PRAWO” i „PRAWO KANONICZNE”

Podyplomowe Studium: Administracja i Sądownictwo Kościelne