Rafał Kornat - uprawniena adwokackie

Poniżej wybrane rekomendacje uzyskane od władz kościelnych.  Adwokat kościelny ma prawo do występowania w każdej diecezji na zasadach ad casum – czyli na podstawie prośby skierowana do Biskupa diecezjalnego w celu powołania prawnika do konkretnej sprawy. 

DEKRETY BISKUPIE / PRYMASA POLSKI:

STUDIA DOKTORANCKIE PRAWO KANONICZNE / PRAWO

„PRAWO KANONICZNE” adw. kościelny RAFAŁ KORNAT kończąc studia doktoranckie – otworzył przewód doktorski w czerwcu 2013 r.

Dyplomy magisterskie: „PRAWO” i „PRAWO KANONICZNE”

Podyplomowe Studium: Administracja i Sądownictwo Kościelne