Adwokat kościelny KRAKÓW

RAFAŁ KORNAT
doktorant prawa i prawa kanonicznego

 

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa KORNAT specjalizuje się w prawie kanonicznym. Kancelaria prawa kanonicznego została otwarta w Krakowie, adres kancelarii ul. Bydgoska 6, 33-332 Kraków. Kancelaria prawa kanonicznego i prawa KORNAT w Krakowie została utworzona ze względu na prowadzenie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Proces kościelny błędnie określany, jak rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie małżeństwa kościelnego, jest zgodnie z prawem kanonicznym definiowany, jako proces o nieważność małżeństwa kościelnego. Rozpoczynając proces kościelny – kanoniczny o nieważność małżeństwa kościelnego w Krakowie, powinniśmy być przekonani co do podstawy prawnej, czyli przesłanki kanonicznej, która będzie podstawą przyjęcia skargi powodowej przez sąd kościelny w Krakowie. Przesłanka kanoniczna to podstawa procesowa, która określi możliwości potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego z wadą prawną, czyli w konsekwencji dowodzenia nieważności – udowadniamy podstawę prawną.

Po co Adwokat Kościelny?

Adwokat kościelny w sposób prawidłowy, skompletuje materiał dowodowy i właściwe zgodnie z prawem kanonicznym pomoże Państwu we właściwym przeprowadzeniu proces kościelnego przed sądem kościelnym w Krakowie. Udział adwokata kościelnego nie jest obowiązkowy, jednak jest zalecany ze względu na m.in. fakt, że proces kościelny zakończony negatywnym procesem np. z tytułu niezdolności natury psychicznej czy symulacji zgody małżeńskiej nie może być ponownie rozstrzygany w I instancji. Sytuacja hipotetyczna : Rozpoczynamy proces kościelny o nieważność sakramentu małżeństwa kościelnego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Sporządzamy skargę powodową, która nie jest pozwem o rozwód kościelny, skarga powodowa poza opisem sytuacji problematycznych, może zawierać faktyczne interpretacje Prawno – psychologiczne, które pomagają sędziom Trybunału określić właściwą logikę procesową w przedmiotowym postępowaniu kanonicznym. Proces o nieważność małżeństwa kościelnego w Krakowie rozpoczyna się od przyjęcia skargi powodowej. Jeśli skarga powodowa została odrzucona, można złożyć odwołanie od dekretu sądu kościelnego. Proces kościelny rozpoczyna się od przesłuchania stron i świadków, w momencie, kiedy procedujemy z kan. 1095 n. 3 czyli niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich – może być powołany biegły psycholog – następny etap to publikacja akt procesowych, akta procesowe może przeanalizować strona procesu kościelnego wspólnie z adwokatem kościelnym w Krakowie lub w innym miejscu, jeśli strona lub adwokat reprezentujący zwrócą się do Trybunału kościelnego w Krakowie o przesłanie akt procesowych np. do sądu kościelnego w Warszawie lub w innym miejscu. Po zakończonym terminie wyznaczonym przez sąd kościelny w celu ustosunkowania się wobec akt procesowych, mamy prawo do odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, sporządzając głos obrończy. Głos obrończy lub uwagi obrończe to pismo, które powinno w swoich argumentach że zawierać m.in. właściwe wnioski czy opracowania dotyczące interpretacji psychologiczno – prawnej w zakresie konsekwencji działania strony związku małżeńskiego w związku powstałą problematyką małżeńską. Głos obrończy to także pisemna obrona twierdzenia, które jest naszą tezą przedstawiona w skardze powodowej a dotyczące przyczyny lub przyczyn nieważności małżeństwa kościelnego. Wyrok w sprawie proces kościelnego może być pozytywny lub negatywy.

Unieważnienie ślubu kościelnego Kraków

Niektórzy twierdzą dostałem rozwód kościelny, nie jest to prawdą, ponieważ w prawie kanonicznym nie ma definicji rozwodu – sakrament małżeństwa nie podlega procedurze rozwodowej, dlatego też nie może być stosowana procedura cywilna. Jeśli sąd kościelny stwierdzi ważność małżeństwa kościelnego to jedyny sposób na zmianę wyroku jest sporządzenie apelacji i jej uzasadnienia w sądzie kościelnym II instancji. Od sądu metropolitalnego w Krakowie przysługuje nam odwołanie apelacyjne – czyli postępowanie apelacyjne w sądzie metropolitalnym w Katowicach. Jeśli w II instancji wyrok będzie negatywy to pozostaje nam tylko III instancja w Stolicy Apostolskiej, lub po złożeniu prośby – może zostać wyznaczony Trybunał w Polsce. Po wyczerpaniu tej procedury nie możemy rozpocząć procesu od nowa z tego samego tytułu prawnego na który się powoływaliśmy. Powaga proces na tym polega, aby do procesu przystąpić należytym przygotowaniem i możliwościami do skorzystania z pomocy prawnej adwokata kanonicznego, ponieważ w momencie występowania samodzielnie, popełniamy zazwyczaj szereg błędów – np. przedstawiając nie istotne argumenty dla procesu kościelnego tym samy działamy na swoją niekorzyść nie odnosząc się do istoty procesu. Adwokat kościelny jest istotnym zabezpieczeniem przed działaniem strony w sposób negatywy ( strona będąc nieświadomym świadkiem swoich wydarzeń określających problematykę – koncentruje się na faktach, które dla proces kościelnego nie mają żadnego znaczenia, w innym przypadku strona nie jest w stanie właściwie określić logiki w zakresie swojej argumentacji np. pochodzenie rodzinne można połączyć z późniejszymi postawa dotyczącymi postaw problematycznych w życiu małżeńskim. Adwokat kościelny jest zdystansowany wobec materiału dowodowego w związku z tym, będzie w stanie przekazać bardziej rzetelny obraz problematyki małżeńskiej – strona emocjonalnie zniekształcając swoje argumenty, staje się mniej wiarygodna dla sądu kościelnego. Jako adwokat kościelny występujący w sądzie metropolitalnym w Krakowie, jestem zobowiązany, aby informować Państwa, że spotkania osobiste z przyszłymi obecnymi klientami kancelarii mogą odbywać się zdalnie czyli poprzez spotkania online – również konsultacje telefoniczne mogą być prowadzone na zasadach telekonferencji. Jako adwokat kościelny w Krakowie umożliwiam swoim klientom – spotkania osobiste w biurze kancelarii prawa kanonicznego i prawa w Krakowie. Spotkanie odbywa się zawsze po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu spotkania. Spotkanie z adwokatem kościelnym w Krakowie odbywają się od poniedziałku do piątku ( godziny spotkania od 11.00 do 16.00 – spotkania osobiste). Rezerwując spotkanie osobiste w Krakowie – należy dokonać rezerwacji m.in. 2 dni przed spotkaniem). Sąd Metropolitalny w Krakowie znajduje się przy ul. Franciszkańskiej 3. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać bezpłatną poradę prawną w związku z analizą Państwa opisu problematyki małżeńskiej, należy wysłać email do naszej kancelarii : poczta@kancelariaprawna-kornat.pl

 

Tel. + 48 502 863 698 

                                poczta@kancelariaprawna-kornat.pl

  • Adwokat kościelny Kraków
  • ul. Bydgoska 6, 
  • 33-332  Kraków
  • Pn. – Pt. 9-18
 
 

Rzetelna Firma

 

NIP: 5632180938
REGON: 060386719

Adwokat Kościelny Warszawa
Adwokat Kościelny Kraków - Rafał Kornat