Publikacje kancelarii KORNAT

Szanowni Państwo, Kancelaria PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA Kornat w osobie RAFAŁA KORNAT.
WYKSZTAŁCENIE – właściciel ukończył prawo kanoniczne i prawo, podyplomowe studia z administracji i sądownictwa kościelnego a także ukończył studia doktoranckie prawa kanonicznego i prawa ; RAFAŁ KORNAT działa w kierunku sprostania najwyższym również zagranicznym wymogom profesjonalizmu prawniczego. Rafał Kornat jest organizatorem i prelegentem wielu konferencji w Olsztynie i jednej w Rzymie; jest współautorem przedstawionych poniżej publikacji książkowych, a także autorem ponad 40 publikacji z dziedziny prawa kanonicznego i prawa.

Dowodzenie w procesach kościelnych

„Czy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa powinien być wprowadzony przymus adwokacki?” w publikacji książkowej „Dowodzenie w procesach kościelnych” red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, artykuł Rafała Kornat

Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne

„Ochrona dobra społecznego, jakim jest prawo do swobodnego realizowania systemu wychowawczego w rodzinie” w publikacji książkowej „Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne” red. J. Krzywkowska, J. Krzynówka, Olsztyn 2015, artykuł Rafała Korrnat s. 49-57