Zasady płatności

Istneje możliwość relizacji płatności za pomocą kart bankowych w obu biurach kancelarii KORNAT.

Prowadzimy procesy kościelne w każdej diecezji, istnieje możliwość spotkania osobistego lub prowadzenia procesu na odległość za pełnomocnictwem – np. Sąd kościelny z Gorzowa Wlk. przysyła akta do Trybunału w Warszawie. Koszty obsługi nie są zwiększane ze względu na odległość sądu od siedziby kancelarii kanonicznej.

Wycena usług prawnych w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego jest bezpłatna, następuje po ogólnym zapoznaniu się problematyką małżeńską stron – prosimy o kontakt telefoniczny/ email.

  • Wysokość honorarium w zależności od angażu jest zróżnicowana. Dewizą kancelarii, jest wysoki poziom świadczonych usług w konkurencyjnej cenie. W zależności od indywidualnych ustaleń, istnieje możliwość prowadzenia całego procesu przez adwokata, ewentualnie udziału tylko na poszczególnych etapach procesu np. redagując skargę powodową czy też inne pisma procesowe – dotyczy prawa kanonicznego (apelacje od wyroku w procesie kościelnym, głos obrończy, uwagi do opinii biegłego).
  •  Skorzystaj z naszego kwestionariusza, który pomoże ustalić przyczynę prawną – tytuł prawny np. kan. 1095 n3 ” niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich” tzw. skrajana niedojrzałość emocjonalna. Proszę pamiętać, że zapoznanie się adwokata kościelnym z kwestionariuszem – jest to usługa bezpłatna!  wyślij e – mail na adres: sekretariat@kancelariaprawna- kornat.pl w tytule KWESTIONARIUSZ. 
  •  Istnieje możliwość wpłat w systemie ratalnym.

Klienci posiadają prawo do otrzymania:

  1. faktury VAT/ paragon, faktura elektroniczna
  2. pełnomocnictwa procesowego względem Klienta w zakresie prowadzonej sprawy w sądzie kościelnym i cywilnym
  3. zapoznania się z dokumentami poświadczającymi możliwość wykonywania zawodu prawnika w sądzie kościelnym i cywilnym
  4. Dla zainteresowanych usługami prawnymi Kancelarii Prawnej Kornat:
  5. Wysyłamy na żądanie odpis dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu. Dokumenty potwierdzone są pieczątką Kancelarii.