Symulacja zgody małżeńskiej

Symulacja zgody małżeńskiej Zgoda pozorna (kan. 1101) – symulacja zgody małżeńskiej Pozorna zgoda małżeńska polega na zewnętrznym wyrażeniu zgody wobec zawarcia związku małżeńskiego jednocześnie decyzyjność strony jest zdeterminowana przez zaprzeczenie wewnętrzne – wolitywne : zaprzeczenie może być całkowite lub częściowe. … Read More

Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego? Kodeks kanoniczny Kościoła Katolickiego wymienia czynniki, które mogą być uznane za decydujące przy stwierdzeniu nieważności raz zawartego związku. Są one wymienione w kanonach 1083-1094 (tzw. przeszkody zrywające) oraz 1095-1107 (tzw. braki zgodności). Zaznaczmy także, … Read More