Działalność procesowa adwokata kościelnego

Działalność procesowa adwokata kościelnego Istotną kwestią jest posiłkowanie się stwierdzeniem adwokat kościelny, jako adwokat prawa kanonicznego. Adwokat kościelny sprawuje urząd w zakresie regulowanym przez prawo kanoniczne. Instytucja adwokata prawa kanonicznego wywodzi się z prawa rzymskiego, jako podstawy fundamentalnej prawa kanonicznego. … Read More

Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego

Wyszczególnione przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kościelnego Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach określonych przez prawo kanonicznego – kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Zespół norm prawnych zawartych w kodeksie, określa m.in. przyczyny stwierdzające nieważność zawartego małżeństwa według … Read More

Proces kościelny

Proces kościelny Biegła psycholog, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 n. 3 „niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedowany na zasadach prawnych określonych przez kodeks prawa kanonicznego. Jedną z przyczyn … Read More