Najczęściej zadawane pytania

Przede wszystkim, należy rozpoznać podstawy prawne do przeprowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego. Przyczynę nieważności należy właściwie zinterpretować – w związku z tym, zalecany jest kontakt z doświadczonym prawnikiem kanonistą adwokatem prawa kanonicznego.

Koszty sądowe, są obowiązkowe – jednak można wnosić o umorzenie kosztów lub spłatę ratalną. Koszty sądowe, są zróżnicowane, w zależności od sądu diecezjalnego. Kolejnym kosztem związanym z procesem, jest wysokość honorarium – wynagrodzenia adwokata kościelnego.  Honorarium ustalamy indywidualne w momencie zapoznania się z problematyką małżeńską.

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, powinien trwać do około roku w Sądzie I Instancji. Postępowanie niekiedy  może potrwać do 2 -3 lat. Tzw. „Rozwód kościelny w 45 dni” –  jest to propozycja czasowa dla procesu skróconego.

 

Posiadanie dzieci nie jest przeszkodą w otrzymaniu orzeczenia o nieważności małżeństwa kościelnego.

 
 • skarga powodowa,
 • świadectwo ślubu kościelnego,
 • wyrok rozwodu cywilnego, lub w przypadku jego braku potwierdzenie złożenia pozwu,
 • dokumenty zawierające dane świadków,
 • wszelkie dowody w postaci zaświadczeń lekarskich, listów czy dokumentów prywatnych.
  1. wniesienie skargi powodowej,
  2. wydanie dekretu przez Trybunał Kościelny,
  3. rozpoczęcie przewodu sądowego,
  4. ustalenie podmiotu sporu,
  5. interpretacja dowodów (zeznań stron),
  6. publikacja akt sądowych, zamknięcie postępowania,
  7. publikacja wyroku.