KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA „KORNAT”

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, jest kancelarią specjalizującą się w prawie kanonicznym. Jako zatwierdzeni przez władzę kościelną adwokaci kościelni, oferujemy swoje usługi dla Klientów z każdej diecezji. Reprezentacja procesowa, może odbywać się bez konieczności spotkania z klientem. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, może odbywać się w diecezji znacząco odległej od siedziby Kancelarii. Prowadząc sprawę w innej diecezji nie pobieramy zwiększonych opłat, obowiązuje jednakowa stawka honorarium, dla wszystkich diecezji.

Jako prawnicy – kanoniści, uzyskaliśmy zgodę władz kościelnych, występujemy w procesach kościelnych, jako adwokaci kościelni.

Ważne:
Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, informuje, że sąd kościelny, prowadzący postępowanie o orzeczenie nieważności małżeństwa – nie orzeka w sprawie rozwodów. Sformułowania, unieważnienie małżeństwa kościelnego, rozwód kościelny, czy też unieważnienie ślubu kościelnego, są to definicje niezgodne z prawem kanonicznym. Proces o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego - jest określeniem zgodnym z prawem kanonicznym. W Kościele katolickim nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o rozwód kościelny. Posługiwanie się przez media, definicjami w zakresie możliwości przeprowadzenia rozwodu kościelnego czy też unieważnienia małżeństwa - ślubu kościelnego jest w pewnym sensie próbą niewłaściwej interpretacji prawa kanonicznego. W prawie kościelnym definicja małżeństwa została oznaczona szczególną ochrona prawną, w związku z tym tylko stwierdzenie, że małżeństwo od samego jego zawarcia nie wywołało skutków prawnych jest właściwe z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Prawnik – Kanonista – czyli adwokat kościelny/ adwokat prawa kanonicznego: uzyskuje prawo do wykonywania zawodu na podstawie nominacji biskupa diecezjalnego z dowolnej diecezji.

Jak wspominano popularne określenie „rozwód kościelny” jest niezgodne z prawem kanonicznym i wynika z niewłaściwej interpretacji przepisów. Ponieważ jednak jest to sformułowanie powszechnie używane, będziemy się nim posługiwać jako potoczne określenie procesu o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Najczęściej pojawiające się pytania związane z „rozwodem kościelnym”:

Jak uzyskać „rozwód kościelny”?
Przede wszystkim należy posiadać podstawy prawne do przeprowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego. Podstaw może być wiele i mogą być bardzo zróżnicowane, dlatego najlepiej jest skonsultować się z doświadczonym prawnikiem kanonistą.

Ile kosztuje „rozwód kościelny”?
Na proces składa się kilka kosztów. Po pierwsze są to standardowe koszty sądowe. Mogą się one różnić w zależności od sądu diecezjalnego. Założenie sprawy to około 1500 zł. Po drugie jest to honorarium adwokata kościelnego, około 1000-1500 zł. Ceny mogą się zmieniać w zależności od złożoności procesu oraz zakresu powierzonych czynności. Honorarium to indywidualne ustalenia pomiędzy Klientem, a adwokatem. Po trzecie często trzeba pokryć koszty, około 200 zł, za opinię biegłego psychologa, który uczestniczy w procesie.

Ile trwa „rozwód kościelny”?
Zakłada się, że proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego powinien trwać do około roku w Sądzie I Instancji oraz do pół roku w kolejnej instancji. Z reguły jednak rozstrzygnięcie następuje w przeciągu 2-3 lat.

Czy można dostać „rozwód kościelny” mając dziecko?
Tak. Posiadanie dzieci nie rzutuje na rozpoczęcie procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Rzetelna firma Rafała Kornata

Kancelaria Kornat Prelegentem Konferencji Naukowych - link

REGON: 060386719
NIP: 5632180938

www.kornat.pl
www.kancelariakornat.pl

Tagi:

rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kancelaria prawa kanonicznego, jak uzyskać rozwód kościelny, prawnik kanonista, rozwód kościelny warunki, skarga powodowa, unieważnienie sakramentu małżeństwa, prawo kanoniczne, unieważnienie ślubu kościelnego, jak unieważnić ślub kościelny, rozwód kościelny powody, prawnik kościelny

 
Odwiedzin: 418992