KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA „KORNAT”

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, jest kancelarią specjalizującą się w prawie kanonicznym. Jako zatwierdzeni przez władzę kościelną adwokaci kościelni, oferujemy swoje usługi dla Klientów z każdej diecezji. Reprezentacja procesowa, może odbywać się bez konieczności spotkania z klientem. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, może odbywać się w diecezji znacząco odległej od siedziby Kancelarii. Prowadząc sprawę w innej diecezji nie pobieramy zwiększonych opłat, obowiązuje jednakowa stawka honorarium, dla wszystkich diecezji.

Jako prawnicy – kanoniści, uzyskaliśmy zgodę władz kościelnych, występujemy w procesach kościelnych, jako adwokaci kościelni.

Ważne:
Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, informuje, że sąd kościelny, prowadzący postępowanie o orzeczenie nieważności małżeństwa – nie orzeka w sprawie rozwodów. Sformułowania, unieważnienie małżeństwa kościelnego, rozwód kościelny, czy też unieważnienie ślubu kościelnego, są to definicje niezgodne z prawem kanonicznym. Proces o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego - jest określeniem zgodnym z prawem kanonicznym. W Kościele katolickim nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o rozwód kościelny. Posługiwanie się przez media, definicjami w zakresie możliwości przeprowadzenia rozwodu kościelnego czy też unieważnienia małżeństwa - ślubu kościelnego jest w pewnym sensie próbą niewłaściwej interpretacji prawa kanonicznego. W prawie kościelnym definicja małżeństwa została oznaczona szczególną ochrona prawną, w związku z tym tylko stwierdzenie, że małżeństwo od samego jego zawarcia nie wywołało skutków prawnych jest właściwe z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Prawnik – Kanonista – czyli adwokat kościelny/ adwokat prawa kanonicznego: uzyskuje prawo do wykonywania zawodu na podstawie nominacji biskupa diecezjalnego z dowolnej diecezji.

Rzetelna firma Rafała Kornata

Kancelaria Kornat Prelegentem Konferencji Naukowych - link

REGON: 060386719
NIP: 5632180938

www.kornat.pl
www.kancelariakornat.pl

Tagi:

rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kancelaria prawa kanonicznego, jak uzyskać rozwód kościelny, prawnik kanonista, rozwód kościelny warunki, skarga powodowa, unieważnienie sakramentu małżeństwa, prawo kanoniczne, unieważnienie ślubu kościelnego, jak unieważnić ślub kościelny, rozwód kościelny powody, prawnik kościelny

 
Odwiedzin: 416599