KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA „KORNAT”

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, jest kancelarią specjalizującą się w prawie kanonicznym. Jako zatwierdzeni przez władzę kościelną adwokaci kościelni, oferujemy swoje usługi dla Klientów z każdej diecezji. Reprezentacja procesowa, może odbywać się bez konieczności spotkania z Klientem. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, może odbywać się w diecezji znacząco odległej od siedziby Kancelarii. Prowadząc sprawę w innej diecezji nie pobieramy zwiększonych opłat, obowiązuje jednakowa stawka honorarium, dla wszystkich diecezji.

Jako prawnicy – kanoniści, uzyskaliśmy zgodę władz kościelnych, występujemy w procesach kościelnych, jako adwokaci kościelni.

Ważne:
Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”, informuje, że sąd kościelny, prowadzący postępowanie o orzeczenie nieważności małżeństwa – nie orzeka w sprawie rozwodów. Sformułowania, unieważnienie małżeństwa kościelnego, rozwód kościelny, czy też unieważnienie ślubu kościelnego, są to definicje niezgodne z prawem kanonicznym. Proces o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego - jest określeniem zgodnym z prawem kanonicznym. W Kościele katolickim nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o rozwód kościelny. Posługiwanie się przez media, definicjami w zakresie możliwości przeprowadzenia rozwodu kościelnego czy też unieważnienia małżeństwa - ślubu kościelnego jest w pewnym sensie próbą niewłaściwej interpretacji prawa kanonicznego. W prawie kościelnym definicja małżeństwa została oznaczona szczególną ochrona prawną, w związku z tym tylko stwierdzenie, że małżeństwo od samego jego zawarcia nie wywołało skutków prawnych jest właściwe z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Prawnik – Kanonista – czyli adwokat kościelny/ adwokat prawa kanonicznego: jest zobowiażany do posiadania prawa do wykonywania zawodu.

Popularne określenie „rozwód kościelny” jest niezgodne z prawem kanonicznym i wynika z niewłaściwej interpretacji przepisów. Ponieważ jednak jest to sformułowanie powszechnie używane, będziemy się nim posługiwać jako potoczne określenie procesu o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Najczęściej pojawiające się pytania związane z tzw. „rozwodem kościelnym”: właściwa nazwa proces o orzeczenie nieważności małżeństwa. W Kościele katolickim nie ma rozwodów kościelnych - nazwa marketingowa

Jak uzyskać tzw. „rozwód kościelny”?
Przede wszystkim, należy rozpoznać podstawy prawne do przeprowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego. Przyczynę nieważności, należy właściwie zinterpretować w związku z tym, zalecany jest kontakt z doświadczonym prawnikiem kanonistą adwokatem prawa kanonicznego

Ile kosztuje tzw. „rozwód kościelny”?
Koszty sądowe, są obowiązkowe - jednak można wnosić o umorzenie kosztów lub spłatę ratalną. Koszty sądowe, są zróżnicowane, w zależności od sądu diecezjalnego. Kolejnym kosztem związanym z procesem, jest wysokość honorarium - wynagrodzenia adwokata kościelnego, wysokość honorarium w zależności od angażu wynosi od 1500 zł. Ważne - Honorarium ustalamy indywidualne.

Ile trwa tzw. „rozwód kościelny”?
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, powinien trwać do około roku w Sądzie I Instancji. Tzw. "Rozwód kościelny" w 45 dni ? - jest to tylko marketing reklamowy.

Czy można dostać tzw. „rozwód kościelny” mając dziecko?
Posiadanie dzieci nie jest przeszkodą w otrzymaniu orzeczenia o nieważności małżeństwa kościelnego.

PARTNERZY - LINK

REGON: 060386719
NIP: 5632180938
www.kornat.pl
www.kancelariakornat.pl

Rzetelna firma Rafała Kornata

Tagi:

rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kancelaria prawa kanonicznego, jak uzyskać rozwód kościelny, prawnik kanonista, rozwód kościelny warunki, skarga powodowa, unieważnienie sakramentu małżeństwa, prawo kanoniczne, unieważnienie ślubu kościelnego, jak unieważnić ślub kościelny, rozwód kościelny powody, prawnik kościelny

 
Odwiedzin: 497577