Kancelaria prawa kanonicznego i prawa „KORNAT”

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT” założona 1.09.2008 r. –   jest kancelarią specjalizującą się w prawie kanonicznym. Jako zatwierdzeni przez władzę kościelną adwokaci kościelni, oferujemy swoje usługi dla Klientów z każdej diecezji. Reprezentacja procesowa może odbywać się bez konieczności spotkania z Klientem. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego prowadzony być może w diecezji, która jest znacząco odległa od siedziby Kancelarii. Prowadząc sprawę w innej diecezji nie pobieramy zwiększonych opłat, obowiązuje jednakowa stawka honorarium, dla wszystkich diecezji.

Naszą dewizą jest to, że osiągamy sukcesy wspólnie z naszymi Klientami.

Jako wieloletni prawnicy – kanoniści, posiadamy pełną zgodę władz kościelnych i występujemy w procesach kościelnych jako pełnoprawni adwokaci kościelni. Nasze usługi poparte są doświadczeniem, które jest gwarancją skuteczności.

Prawnik – Kanonista – czyli adwokat kościelny  wykonujący swój zawód w jurysdykcji kościelnej.

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT” informuje, że sąd kościelny, prowadzący postępowanie o orzeczenie nieważności małżeństwa nie orzeka w sprawie rozwodów. Sformułowania, „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, „rozwód kościelny”, czy też „unieważnienie ślubu kościelnego”, są definicjami niezgodnymi z prawem kanonicznym. Poprawną formą, zgodną z prawem kanonicznym jest proces o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego . W Kościele katolickim nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa”. Posługiwanie się przez media tymi definicjami jest w pewnym sensie próbą niewłaściwej interpretacji prawa kanonicznego. W prawie kościelnym definicja małżeństwa została oznaczona szczególną ochrona prawną, w związku z tym tylko stwierdzenie, że małżeństwo od samego jego zawarcia nie wywołało skutków prawnych jest właściwe z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Popularne określenia „rozwód kościelny” oraz „unieważnienie małżeństwa” są niezgodne z prawem kanonicznym i wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów. Stanowią także nazwę marketingową używaną w mediach. Z racji, że są to sformułowania powszechnie wykorzystywane, kancelaria posługuje się nimi jako potoczne określenie procesu o stwierdzenie/orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego. Należy jednak pamiętać, że w kościele katolickim nie ma takich sytuacji jak „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa”.

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania związane z tzw. „rozwodem kościelnym”:

Jak uzyskać tzw. „rozwód kościelny”?
Przede wszystkim, należy rozpoznać podstawy prawne do przeprowadzenia procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego. Przyczynę nieważności należy właściwie zinterpretować – w związku z tym, zalecany jest kontakt z doświadczonym prawnikiem kanonistą adwokatem prawa kanonicznego.

Ile kosztuje tzw. „rozwód kościelny”?
Koszty sądowe, są obowiązkowe – jednak można wnosić o umorzenie kosztów lub spłatę ratalną. Koszty sądowe, są zróżnicowane, w zależności od sądu diecezjalnego. Kolejnym kosztem związanym z procesem, jest wysokość honorarium – wynagrodzenia adwokata kościelnego.  Honorarium ustalamy indywidualne w momencie zapoznania się z problematyką małżeńską.

Ile trwa tzw. „rozwód kościelny”?
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, powinien trwać do około roku w Sądzie I Instancji. Postępowanie niekiedy  może potrwać do 2 -3 lat. Tzw. „Rozwód kościelny w 45 dni” –  jest to propozycja czasowa dla procesu skróconego.

Czy można dostać tzw. „rozwód kościelny” mając dziecko?
Posiadanie dzieci nie jest przeszkodą w otrzymaniu orzeczenia o nieważności małżeństwa kościelnego.

Jako profesjonalna kancelaria oferujemy pełną konsultacje, która pomaga zrozumieć jak przebiega „rozwód kościelny”. Zapewniamy wszelką pomoc w doborze dokumentów oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawy. Kierujemy ją do odpowiednich instancji i trybunałów, a następnie prowadzimy reprezentacje podczas procesu o „unieważnienie małżeństwa”. Wykonujemy także apelacje, pisma obrończe oraz odpowiedzi na skargi. Dla Państwa usług przygotowaliśmy możliwość odbycia osobistych konsultacji we wcześniej ustalonym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego odbyło się zgodnie z prawem i według ustalonych przez Kościół zasad. Współpracujemy z klientami na każdym etapie sprawy i staramy się, aby proces o tzw. „rozwód kościelny” przebiegł bez zbędnych komplikacji.

Uwaga!
Reprezentujemy zarówno strony powodowe, jak i pozwane. Możliwość skorzystania z obsługi całego procesu, jak również możemy być zaangażowani do określonych etapów procesowych.

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Prawa „KORNAT”