Zasady rozliczeń

Usługi prawne – dotyczą wszystkich diecezji w Polsce;

Istnieje możliwość reprezentacji procesowej przez adwokata, bez konieczności osobistego spotkania z Klientem.

Wycena usług prawnych  w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego jest bezpłatna, następuje po ogólnym zapoznaniu się problematyką małżeńską stron –  kontakt telefoniczny/ email. Wysokość honorarium w zależności od angażu jest zróżnicowana.  Dewizą Kancelarii Prawnej Kornat, jest wysoki poziom świadczonych usług w konkurencyjnej cenie. W zależności od indywidualnych ustaleń jest możliwość prowadzenia całego procesu przez prawnika, ewentualnie udziału tylko na poszczególnych etapach procesu np. redagując skargę powodową czy też inne pisma procesowe (apelacje, głos obrończy, uwagi do opinii biegłego).

 

Świadczymy usługi dla Klientów indywidualnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Reprezentujemy strony powodowe jak i pozwane w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Prowadzimy usługi prawnicze związane z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, w postaci bieżącej obsługi prawnej, udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii prawnych, sporządzania skargi powodowej. Prowadzimy doradztwo prawne i ogólne konsultacje. Posiadamy niezbędne uprawnienia do reprezentacji procesowej stron przed sądami kościelnymi jako adwokaci prawa kanonicznego.

Poza reprezentacją Klientów przed sądami kościelnymi, prowadzimy procesy o rozwód przed sądami powszechnymi. Prowadzimy usługi prawnicze związane z rozwodem, w postaci bieżącej obsługi prawnej, reprezentacji procesowej, udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii prawnych, sporządzania pozwów rozwodowych, dokumentów prawnych w zakresie prawa rodzinnego.

KANCELARIA PRAWNA „KORNAT” Zapewnia usługi prawnicze na terenie całego kraju, reprezentujemy klientów z Europy i USA. Usługi prawne – dotyczą wszystkich diecezji w Polsce. Istnieje możliwość reprezentacji procesowej przez adwokata, bez konieczności osobistego spotkania Klientem. Istnieje, również możliwość osobistego spotkania się z prawnikiem miejscowości wskazanej przez klienta. Klientom oferujemy nie tylko jednorazową pomoc, ale długotrwałe bezpieczeństwo prawne. Zapewniamy nie tylko sprawność i efektywność działania, ale gwarantujemy, że wszelkie powierzone nam informacje zostaną objęte tajemnicą adwokacką. Priorytety, które charakteryzują kancelarię KORNAT: profesjonalizm oraz skuteczność. Kierujemy się priorytetową zasadą, aby wszelkie ustalenia z mocodawcami były jasne, czytelne i na żadnym etapie sprawy nie rodziły najmniejszych wątpliwości.

KONTO BANKOWE

Dane do przelewu:
KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO I PRAWA – „KORNAT”
Numer konta bankowego: 05114200080000116200229689
BANK : Orange Finanse – mBANK
Kod SWIFT banku: BREXPLPWOMB
IBAN: PL05 1142 0008 0000 1162 0022 9689

Klienci posiadają prawo do otrzymania:

  1. faktury VAT
  2. pełnomocnictwa procesowego względem Klienta w zakresie prowadzonej sprawy w sądzie kościelnym i cywilnym
  3. zapoznania się z dokumentami poświadczającymi możliwość wykonywania zawodu prawnika w sądzie kościelnym i cywilnym
  4. Dla zainteresowanych usługami prawnymi Kancelarii Prawnej Kornat:
    Wysyłamy na żądanie odpis dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu. Dokumenty potwierdzone są pieczątką Kancelarii.