Adwokat prawa kanonicznego RAFAŁ KORNAT - wpisany na listę Adwokatów Kościelnych


ZAŚWIADCZENIA - STUDIA DOKTORANCKIE
"PRAWO KANONICZNE" adw. RAFAŁ KORNAT kończąc studia doktoranckie - otworzył przewód doktorski w czerwcu 2013 r.

Zaswiadczenie

Wybrane rekomendacje uzyskane od władz kościenych: (Rekomendacje od władz kościenych z pozostałych diecezji dostępne w siedzibie kancelarii)
Pomoc prawna - dotyczy wszystkich diecezji w Polsce

obrazek obrazek obrazek
DEKRETY PRYMASA POLSKI:
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci

Certyfikat rzetelnosci
Dyplomy magisterskie : "PRAWO KANONICZNE" i "PRAWO"
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci
Certyfikat rzetelnosci
Podyplomowe Studium : Administracja i Sądownictwo Kościelne
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci

Właściciel Kancelarii Prawa Kanonicznego i Prawa "KORNAT" - adw. Rafał Kornat

Doświadczenie ( 11 - letnie) :

Notariusz (patronat - Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Obecnie Rafał Kornat jest adwokatem w Kancelarii Prawnej "Kornat" - Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

PRAWO KANONICZNE promotor - Ks. Bp dr Artur Grzegorz Miziński
PRAWO promotor - Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak

Podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Kornat ukończył w 2014 roku - 4 letnie studia doktoranckie na kierunku PRAWO KANONICZNE - promotor Ks. prof. dr hab. Józef Gręźlikowski - Oficjał Sądu Kościelnego - Włocławek

Rafał Kornat jest doktorantem III roku na kierunku PRAWO - promotor prof. dr hab. Andrzej Wróbel - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego


Prawnik kanonista Rafał Kornat


Adwokat Rafał Kornat prowadzi przede wszystkim sprawy związane z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed Sądami Kościelnymi, występuje w charakterze pełnomocnika procesowego, jako Adwokat kościelny.

Klienci posiadają prawo do otrzymania :

  1. faktury VAT
  2. pełnomocnictwa procesowego względem Klienta w zakresie prowadzonej sprawy w sądzie kościelnym i cywilnym
  3. zapoznania się z dokumentami poświadczającymi możliwość wykonywania zawodu prawnika w sądzie kościelnym i cywilnym
  4. Dla zainteresowanych usługami prawnymi Kancelarii Prawnej Kornat:
    Wysyłamy na żądanie odpis dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu. Dokumenty potwierdzone są pieczątką Kancelarii.
Rzetelna firma Rafała Kornata

REGON: 060386719 NIP:5632180938 www.kornat.pl www.kancelariakornat.pl

 
Odwiedzin: