Istotnym dla nas priorytetem jest odpowiednie wykształcenie, jak i dorobek naukowy, aby w pełni profesjonalnie reprezentować sprawy naszych Klientów: Właściciel Kancelarii : Adwokat prawa kanon. RAFAŁ KORNAT


ZAŚWIADCZENIA - STUDIA DOKTORANCKIE
"PRAWO KANONICZNE" adw. RAFAŁ KORNAT kończąc studia doktoranckie - otworzył przewód doktorski w czerwcu 2013 r.

Zaswiadczenie

Wybrane rekomendacje uzyskane od władz kościenych: (Rekomendacje od władz kościenych z pozostałych diecezji dostępne w siedzibie kancelarii)
Usługi prawne - dotyczą wszystkich diecezji w Polsce

obrazek obrazek obrazek
DEKRETY PRYMASA POLSKI:
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci

Certyfikat rzetelnosci
Dyplomy magisterskie : "PRAWO" i "PRAWO KANONICZNE"
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci
Certyfikat rzetelnosci
Podyplomowe Studium : Administracja i Sądownictwo Kościelne
Certyfikat rzetelnosci Certyfikat rzetelnosci

Właściciel i założyciel Kancelarii Prawnej "KORNAT" - adw. prawa kan. Rafał Kornat

Doświadczenie ( 11 - letnie) :

PRAWO KANONICZNE promotor - Ks. Bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński - Katolicki Uniwersytet Lubelski
PRAWO promotor - Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Kornat ukończył w 2014 roku - 4 letnie studia doktoranckie na kierunku PRAWO KANONICZNE - promotor Ks. prof. dr hab. Józef Gręźlikowski - Oficjał Sądu Kościelnego - Włocławek

Rafał Kornat jest doktorantem 4 roku na kierunku PRAWO - promotor prof. dr hab. Andrzej Wróbel - Sędzia Trybunału KonstytucyjnegoRzetelna firma Rafała Kornata

REGON: 060386719 NIP:5632180938 www.kornat.pl www.kancelariakornat.pl

 
Odwiedzin: