Uprawnienia adwokackie

Istotnym dla nas priorytetem jest odpowiednie wykształcenie, jak i dorobek naukowy, aby w pełni profesjonalnie reprezentować sprawy naszych Klientów.

Poniżej wybrane rekomendacje uzyskane od władz kościenych – skany dekretów (Rekomendacje od władz kościenych z pozostałych diecezji dostępne w siedzibie kancelarii. Adwokat prawa kanonicznego: uzyskuje prawo do wykonywania zawodu na podstawie nominacji biskupa diecezjalnego z dowolnej diecezji. W każdej innej diecezji, adwokat ma prawo reprezentacji Klienta na zasadzie ad casum – do sprawy.
Usługi prawne – dotyczą wszystkich diecezji w Polsce

DEKRETY PRYMASA POLSKI:

STUDIA DOKTORANCKIE
„PRAWO KANONICZNE” adw. kościelny RAFAŁ KORNAT kończąc studia doktoranckie – otworzył przewód doktorski w czerwcu 2013 r.

Dyplomy magisterskie: „PRAWO” i „PRAWO KANONICZNE”


Podyplomowe Studium: Administracja i Sądownictwo Kościelne

Właściciel i założyciel Kancelarii Prawnej „KORNAT” – adw. prawa kanonicznego Rafał Kornat

Doświadczenie (11 – letnie):

PRAWO I PRAWO KANONICZNE promotor – Ks. Bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński, promotor – Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podyplomowe Studium Administracji i Sądownictwa Kościelnego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rafał Kornat ukończył w 2014 roku – 4 letnie studia doktoranckie na kierunku PRAWO KANONICZNE – promotor Ks. prof. dr hab. Józef Gręźlikowski – Oficjał Sądu Kościelnego – Włocławek

Rafał Kornat jest doktorantem 4 roku na kierunku PRAWO – promotor prof. dr hab. Andrzej Wróbel – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Podsumowanie: mec Rafał Kornat jest mgr obojga praw i doktorantem obojga praw.