Publikacje naukowe kancelarii

Publikacje książkowe z akredytacją naukową

  • Kancelaria współpracuje z ośrodkami naukowymi (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet SWPS, Fundacja na rzecz rozwoju nauki polskiej).
  • Adw. prawa kanonicznego Rafał Kornat – jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu prawa kanonicznego i prawa m.in.:
  • Publikacje naukowe z akredytacją naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:
  • Rafał Kornat jest współautorem publikacji naukowej w formie książki – tytuł artykułu „Czy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa powinien być wprowadzony przymus adwokacki?” w publikacji książkowej „Dowodzenie w procesach kościelnych” red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014,artykuł Rafała Kornat s. 149-160, – możliwość zakupienia w księgarni – http://www.arche24.pl
  • Rafał Kornat jest współautorem publikacji naukowej w formie książki – tytuł artykułu „Ochrona dobra społecznego, jakim jest prawo do swobodnego realizowania systemu wychowawczego w rodzinie” w publikacji książkowej „Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne” red. J. Krzywkowska, J. Krzynówka, Olsztyn 2015, artykuł Rafała KOrnat s. 49-57, – możliwość zakupienia w księgarni – http://www.arche24.pl
  • Pozostałe publikacje naukowe z zakresu prawa kanonicznego i prawa m.in.:
  • „Adwokat kościelny – kanoniczny gwarant rzetelnej obrony w procesie kanonicznym”
  • „Specyfika działań procesowych adwokata kościelnego w poszczególnych etapach procesu kanonicznego” i inne…

– Istnieje możliwośc zakupienia publikacji:

E-mail: sekretariat@kancelariaprawna-kornat.pl

KLIENCI Kancelarii w ramach prowadzonego procesu, otrzymują dodatkowe publikacje naukowe, autorstwa Rafała Kornat: m.in („Problematyka ważności dowodowej określonego materiału dowodowego w zeznaniu stron w procesie o nieważność małżeństwa”, ” Zasadność procesu na podstawie tytułu prawnego” itp.)